Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  [Hướng dẫn up ROM] Danh sách firmware sưu tầm cho Android TV Box Thanhxuyen.vn

  Share

   Posts : 14

   Join date : 2017-04-14

   #1

    on Thu Nov 23, 2017 6:44 pm

   Update:15/04/2017

   Eweat W9II (w9ii-20170315 – Add Status Bar): [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM95x (EM95x_20170327 – Add Status Bar): [You must be registered and logged in to see this link.]

   Update: 20/03/2017

   EM95x SD: [You must be registered and logged in to see this link.]

   T95Z Plus: [You must be registered and logged in to see this link.]

   T95K Pro 3gb 32gb: [You must be registered and logged in to see this link.]

   T95U Pro: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Enybox X2: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Enybox X1: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM92 20170119 3gb USB và SD: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM92 20161214 3gb: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM92 20161125 3gb: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM92 09012017_2gb: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM92 24122016_2gb: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM95x 14022017: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EM95x 16122016: [You must be registered and logged in to see this link.]

   EX96 20160823: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Beelink GT1: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Mini m8s II Beelink: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Mini M8s Beelink: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Tronsmart Vega S95 Meta: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Tronsmart Vega S95 Telos: [You must be registered and logged in to see this link.]

   M8s version m9&m8_8bit_v1.1: [You must be registered and logged in to see this link.]

   M8S_S812_2GB_26102015_M8 v8_6: [You must be registered and logged in to see this link.]

   T10 Plus: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Q-Box s905: [You must be registered and logged in to see this link.]

   MXQ 4k Main xanh: [You must be registered and logged in to see this link.]

   MXQ 4k main den: [You must be registered and logged in to see this link.]

   MXQ Pro S905_20160309: [You must be registered and logged in to see this link.]

   MXQ-160121 8189: [You must be registered and logged in to see this link.]

   MXQ 2112015 8188: [You must be registered and logged in to see this link.]

   MXQ_03072015_OTA 8188: [You must be registered and logged in to see this link.]

   MXQ_OTA_18052015 8188: [You must be registered and logged in to see this link.]

   Firmware Measy b2a : [You must be registered and logged in to see this link.]
   Nguồn : ThanhXuyen.vn